index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

VÝSTAVA PROSTOROVÝ DŮM

realizace 1999-2003
výstava byla realizována v letech 1999 – 2003 v Libereci, Praze, Chebu, Brně, Budapešti a v Oslu
autoři Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Jana Zlámalová
Prostorový dům
Hra s prostorem se v poslední době vytratila z architektova rejstříku a je ve stále větší míře nahrazována hrou s materiály nebo světlem. Výstava Prostorový dům otevírá diskusi na téma práce s prostorem a alespoň částečně vymezuje a popisuje možnosti nakládání s ním, i když už nyní můžeme říci, že toto vymezení nemůže být definitivní.
Výstava představuje kolekci šesti projektů, pomocí kterých jsou formulovány a rozvíjeny prostorové úvahy. Je zvolen takový přístup k projektům, ve kterých je primárním skladebným materiálem objem – tedy trojrozměrná jednotka. Projekt se především zabývá zkoumáním uspořádání vnitřního prostoru staveb. Jedná se tedy o výstavbu celku zevnitř, kde je vnějšek tím méně důležitým výsledkem. Jde o pracovní metodu, systém vkládání, vybírání objemů s výsledkem rozmanitě členěného prostoru respektujícího konstrukci a logiku vnitřního provozu. Všechny disciplíny projektu: konstrukce, řešení dispozic, volba materiálů jsou pojímány jako celek a jsou podřízeny prostorové úvaze. Představené objekty svým způsobem navazují na postupy s prostorem významných světových architektů, který obohacují o záznam naší doby. Projekty nekopírují vzory, ale svobodně na ně navazují a rozvíjejí je. Nejsou jen výčtem možných prostorových schémat, ale také hrou, variacemi na téma prostor v architektuře. Na projektu se podílel teoretik moderní architektury Dr. Rostislav Švácha, který se velkou měrou zasloužil o jasné definování jednotlivých přístupů prostorových možností.
--
--
--
--
--
prostor-schema
schema-inverze
--
--
--
--
--
--
--