index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

VYMEZENÍ - STUDIE MĚSTA NAD EXPRESNÍM OKRUHEM KOLEM PRAHY

studie 2000
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Alena Budkovská, Vojtěch Navrátil, Daniela Větrovcová, Jana Zlámalová
Vymezení
Projekt reaguje na masovou výstavbu kobercových sídlišť na zelené louce, reaguje na rozšiřování a nedefinovanost hranice měst a zkoumá alternativní možnosti urbanistických koncepcí. Celá stavba ve stopě dopravního okruhu kolem Prahy je vlastně jakýmsi dlouhým městem nad dálnicí se sítí komunikací a objektů prolnutých v jediný konglomerát nesený masivními betonovými rámy. Parter stavby je ponechán dálnici s rampami odbočujícími do vyšších pater a spojujícími jednotlivé objekty. Rampy ústí na střechu stavby, kde je uvažováno především s rekreací a odpočinkovými plochami. Jedná se o městskou strukturu všude dostupnou autem, které je v souvislosti s dálnicí základním dopravním prvkem. Nešlo nám o vytvoření zvláštní nebo efektní urbanistické struktury, ale o potřebu vyjádřit se k dynamické a zásadní složce současného rozvoje měst – dopravě, a její schopnosti vymezovat jejich hranice. Nechápeme ji jako rušivou a limitující součást sídel, kterou je potřeba schovávat a separovat, ale jako městotvorný fenomén, který je třeba integrovat. Hranice města není vymezena politicky, čarou na mapě, kdy mezi obcemi „uvnitř a vně“ není faktický rozdíl. Město je vymezeno sebou samým.
okruh
výkres
výkres
model
model
model
model
model
model
model
model
MODELY
model