index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

VILA VE STARÝCH SPLAVECH U MÁCHOVA JEZERA

studie 2004
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Fenič
Prudký zalesněný pozemek končící u své paty Máchovým jezerem ovlivnil návrh vily pro filmového producenta a režiséra. Dům přebírá geometrii shluku několika stromů a doplňuje jediné místo na pozemku, kde stával původní objekt. Obtíže svažitého terénu bylo možné vyrovnat díky pěti sloupům, které nesou celý objekt. Vnitřní uspořádání prostor přebírá zvolenou organickou geometrii ve všech částech. Ve spodní části jsou prostory úplně propojeny a umožňují tím pořádání společenských akcí, vrchní je více soukromá. Nosná konstrukce je z monolitického betonu. Hrubá dřevěná prkna pokrývají venkovní část stavby jako šupiny. Tam, kde je potřeba výhled se rozestupují, ve zbylé části fasády vytváří kompaktní plochu.
1.np-inverze
2.np-inverze
3.np-inverze
4.np-inverze
pohled
venek3
venek1
venek2
vnitřek1
vnitřek2
vnitřek3
vnitřek4
model2
model4
model1
model3
model5
venek3