index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

VILA V BEROUNĚ

studie 2001
realizace 2002-2004
v roce 2004 zvláštní cena poroty v soutěži Nový domov
v roce 2004 udělil časopis Bauwelt čestné uznání za realizaci Bauwelt – Preis
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Jan Kolář, Jana Zlámalová
Beroun
Objekt je navržen jako prostorová struktura – mřížka – složená z 24 krychlí. Každá krychle představuje samostatnou objemovou jednotku, které je podle potřeby určena funkce. Jednotlivé místnosti jsou definovány polohou a počtem obsazených polí v této pomyslné prostorové šachovnici. Do této abstraktní struktury je organizován provoz rodinného domu. Čtvercová pole jsou podle potřeby vymezena pevnými nebo posuvnými stěnami. Tyto stěny respektují základní strukturu a jsou vkládány do rastru 3 x 3 m. Pole se od sebe neodlišují a jejich charakter je určen pouze jejich náplní. Vertikální propojení některých krychlí umožňuje lépe pozorovat a vnímat geometrickou strukturu vily. Stavba je řešena jako montovaný ocelový skelet s výplněmi z betonových panelů a skla.
vykresy
schema2
13 foto
17 foto
10 foto
12 foto
11 foto
stavba
stavba
stavba
stavba
stavba
kontext
02 foto
14 foto
18 foto
01 foto
15 foto
06 foto
05 foto
04 foto
09 foto
08 foto
03 foto
16 foto
07 foto
20 foto
22 foto
21 foto
13 foto