index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

URBANISTICKÁ STUDIE ROZVOJE RADLIC V PRAZE

studie 2005
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Pavel Suchý, Ateliér DUA – Václav Malina, Terra floridus – Antonín Wagner
Radlice
Na začátku naší práce stálo prověřování struktur a objemů pro dané místo. Vzhledem k velkému počtu možných řešení a rozsáhlosti území jsme zvolili grafickou srovnávací metodu. Jde o postup, kdy se do letecké mapy zadaného místa kolážují různé existující lokality z různých částí města. Cílem takového postupu je prověřit možnosti zástavby na dnes již dobře fungujících příkladech. Referenční lokality vkládané do základní mapy nebyly vybrány náhodně, ale naopak byly vyhledávány na základě kompatibilních situací. Tato analýza nám posloužila pro konkrétní návrh městské struktury, který koresponduje se základní ideou nového ústředí ČSOB – „řeky v údolí po které plují velké kry.“ Okolní kopce si zachovávají přírodní charakter a to i v případě zastavění jednoho z nich. Krajina a topografie byly respektovány a posíleny.
orto
pohledy JZ
pohledy JV
orto