index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR HISTORICKÉHO JÁDRA KUTNÉ HORY

studie 2004
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Simona Kučírková
Kutná Hora
Navržená koncepce úprav veřejných prostor v Kutné Hoře je založena na obnovení původního smyslu ulic a náměstí. Základním nástrojem pro realizaci tohoto záměru je práce s materiálem povrchů komunikací, prvky umělého osvětlení, prvky městského mobiliáře a informačního systému a zejména doplnění dominant nebo výtvarných prvků ve veřejných prostorech. Smyslem těchto dominant (kašen, objektů, soch), jejichž umístění vychází z historických map, je podpoření snové atmosféry středověkého města. Podstatou řešení není obnovení historického stavu, ale soudobá úprava jádra města, která sice vychází z historického kontextu, ale zároveň přináší nový vklad odpovídající začátku 21.století.
situace
osvetleni
informační systém
puvodni
04 vizualizace
náměstí
stav a návrh
lavlampa
04 vizualizace