index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

UNIVERSITNÍ KNIHOVNA V PRAZE DEJVICÍCH

studie 1999
autoři Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Knihovna Dejvice
Knihovna je umístěna na parcele navazující na komplex vysokých škol. Co do typu knihovního provozu jde o volný výběr knih s prezenčním studiem. Objekt je kvádr sestavený z regálů pro knihy proložených stropními deskami. Vnitřní prostory pak vznikají odebíráním této masy v potřebných místech. Eskalátory spojují šest základních pater budovy, z nichž jsou dále přístupné další dvě nebo tři úrovně s knihami. Všechna patra jsou spojena schodišti a výtahy. Cesta čtenáře začíná v přízemí v informační hale. Linka eskalátoru jej pak provede celou knihovnou, kde potkává vše potřebné: informační katalogy, prodejnu knih, v podzemí přednáškový sál. V každém podlaží jsou rozmístěna čtenářská místa, přiléhající k centrálnímu prostoru atria a osvětlená denním světlem. Celý objekt je odlit z betonu a doplněn o dřevěné doplňky.
situace
axonometrie
půdorysy schémata
pud
řezy
model
model
model
model
model
vizualizace
zákres
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
model
model