index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ V OPAVĚ

soutěž 2000
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Alena Budkovská, Jana Zlámalová
Smuteční síň
Nová smuteční síň dotváří celkovou urbanistickou koncepci areálu stávajícího hřbitova, a navazuje osově na protilehlou kapli. Podlouhlý tvar zvoleného řešení představuje cestu, zakončenou věží s horním světlem dopadajícím do hlavního prostoru s vystavenou rakví. Krematorium pro nás znamená vizi objektu, minimalistické sochy, která ve svých útrobách nerozptyluje pozornost návštěvníka a dává vyniknout smutečnímu obřadu. Vnější zdi smuteční obřadní síně jsou navrženy z broušeného černého terazza. Nedílnou součástí celého řešení je smuteční park, který představuje bosket z obou podélných stran obřadní síně. Bosket v tomto případě vytváří možnost příjemného odpočinku ve stínu stromů, ale i jistou monumentálnost sloupů – stromů, které tak představují pomyslný přírodní chrám ohraničený po celém obvodu zdí kolumbária.
řez půdorys
pohled
perspektiva interiéru
interiér
perspektiva vnější
axonometrie
perspektiva interiéru