index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

RODINNÝ DŮM VE STÁLKOVĚ

studie 1999
autoři Jan Šépka, Tomáš Hradečný, Petr Hájek, Petr Burian
Stalkov
Koncepce domu vychází z prostředí České Kanady, charakteristické drsnou krajinou zvlněných horských luk s nevelkými skalními výstupy. Do prostoru formovaného shluky kamenů a terénních vln vsazujeme nový kámen – dům, jako přirozený objekt zpola zakrytý porostem. Do terénu je provedena řada různě velkých zářezů či otisků velkým trojrozměrným kopytem. Jejich vzájemné odečtení definuje hranice dutiny v substanci. Povrch stlačený touto raznicí je ztvrdlý v podobě pohledového betonu. Objekt je dodatečně rozčleněn na jednotlivé místnosti vloženým dřevěným nábytkem nebo sklem. Největší průraz vytváří chráněný prostor atria. Studie svým charakterem vychází z některých myšlenek přítomných v návrzích Prostorového domu Fredericka Kieslera a z objektů Eduarda Chillidy a dále je obohacuje o návaznost na krajinné okolí daného místa.
situace
půdorys
STA zářezy
řezy
10 vizualizace
16 vizualizace
17 vizualizace
20 vizualizace
19 vizualizace
12 vizualizace
14 vizualizace, interiér
15 vizualizace, interiér
09 vizualizace
03 model
04 model
05 model
06 model
01 model
10 vizualizace