index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

NOVÁ POŠTOVNA NA SNĚŽCE

studie 2005
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Sněžka
Nová poštovna je umístěna na pozemku bývalé České boudy, vznáší se na ocelových nohách nad terénem a ve svých útrobách nabízí, v kontrastu s drsnou přírodou teplo a klid. Architektura domu vychází z extrémních klimatických podmínek na vrcholu Sněžky. Dům je inspirován polárními nebo kosmickými stanicemi, které jsou utilitárně uzpůsobeny svému účelu. Jejich uzavřenost do sebe vytváří atmosféru útočiště a pozorovatelny. Prosklené ochlazované plochy byly omezeny na jediný průhled do krajiny směrem na jihovýchod, kde jsou mraky přes hřeben Sněžky často protrhány a je díky tomu umožněn pohled do údolí. Navržená hmota objektu je aerodynamicky vhodná pro odolání náporu větru, který nezřídka dosahuje rychlosti přes 200 km/h. Dům má jednoduchou dřevěnou konstrukci. Nosnou kostru tvoří sbíjené dřevěné vazníky z venku obedněné a opláštěné titan-zinkovým plechem a v interiéru deskami OSB. Montáž se předpokládá přímo na vrcholu Sněžky z prefabrikovaných polotovarů.
půdorysy
výkres
situace
03 vizualizace
02 vizualizace
04 vizualizace
05 vizualizace
01 vizualizace
03 vizualizace