index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

LITOMYŠL – HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY, PARK, NÁDVOŘÍ

projekt 2007 — 2010
realizace 2011 — 2014
autoři Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka, HŠH architekti
spolupráce Jan Kolář, Helena Línová
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli zahrnuje rekonstrukci čtyř hospodářských budov a dvou veřejných prostorů. První objekt představuje jízdárna, která byla přeměněna na víceúčelový sál, v němž se můžou pořádat koncerty, divadelní představení, konference nebo výstavy výtvarného umění. Jejím hlavním motivem se stal vložený pohyblivý objekt, který se skládá z posuvného čela a pevného těla. Díky posunu jeviště a pohyblivosti podstropních ozvučných desek, které se dají nastavit, aby zvuk odrážely, pohlcovaly nebo rozptylovaly, se dá kdykoliv dosáhnout ideálních akustických podmínek. Jeviště a obslužný korpus jsou z netradičního materiálu – laminátu. Při revitalizaci zámeckého areálu dochází k jeho rehabilitaci a laminát se stal sjednocujícím materiálem. Důležitou roli sehrál zejména při rekonstrukci někdejší kočárovny, kde je z něj vyrobeno například zařízení kavárny v přízemí, boxy s lavicemi a stoly, které mají svým řazením i jednolitostí připomínat, že v těchto prostorách kdysi „parkovaly" kočáry. Z laminátu jsou barový pult, ale také schodiště vedoucí do prvního poschodí i pod ním skryté toalety. V ještě větší míře byl uplatněn v zámeckém parku při obnově potoka, který byl v nedávné minulosti „zatrubněn", a musela se nově určit jeho trasa. Ta byla zvolena podle polohy stromů tak, aby koryto vedlo vždy v největší vzdálenosti od jednotlivých kmenů. Další změny v parku se týkaly úprav cest, rekonstruovala se umělá jeskyně (grotta), vznikla voliéra pro páva. Novým prvkem se stává letní pavilon mezi kočárovnou, zámkem a parkem určený pro dětské hry.