index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

KNIHOVNICKO INFORMAČNÍ CENTRUM V HRADCI KRÁLOVÉ

v roce 2002 3. místo v architektonické soutěži
autoři Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
spolupráce Jana Zlámalová
Knihovna Hradec Králové
Provozní i stavební struktura návrhu vychází z inspirace skladbou vrstveného displeje. Vrstvy reprezentují jednotlivé funkce knihovny /čtenářský provoz, vstupní prostory, kanceláře, distribuce denního světla, komunikace, depozitáře/. Vrstvy jsou logicky řazeny za sebou tak, aby na sebe jednotlivé provozy navazovaly a vzájemně účelně spolupracovaly. Samotný provoz probíhá kolmo na jednotlivé vrstvy, které jsou od sebe odděleny ocelovými „makrosítěmi“ tvořícími zároveň i svislou nosnou konstrukcí knihovny. Jedná se o přísně strukturovanou budovu - „stroj na zpracování a předávání informací“.
01 vizualizace
09 vizualizace
orto
vztahy
pudorys1
pudorys2
pudorys3
vrch
--
--
02 vizualizace
03 vizualizace
04 vizualizace
06 vizualizace
09 vizualizace
12 vizualizace
11 vizualizace
07 vizualizace
02 vizualizace