index.php HŠH architekti
HŠH Architekti

DŮM V LESE

studie 1999
autoři Petr Burian, Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka
Dům v lese
Kubický objekt je navržen do svažitého terénu při stávající lesní cestě. Jeho struktura navazuje svým uspořádáním na Loosův Raumplan, ovšem s tím, že se interier s jeho dimenzemi výrazně promítá do vnějšího vzhledu domu. Všechny prostory určené pro společné obývání na sebe půdorysně navazují a otevírají se do fasády velkými otvory, které kopírují jejich skutečnou velikost. Tyto místnosti jsou zároveň podestami pro schodiště, které je propojuje. Objekt svým charakterem navozuje dojem plánu domu v jeho řezové rovině. Na rozdíl od otevřených společných prostor si ložnice uchovávají intimitu a jsou prosvětleny a větrány přes společné atrium umístěné v nejvyšším místě budovy. Dům je kompaktně celý odlit z betonu.
situace
půdorysy
půdorysy, pohled
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
vizualizace
model
model
model
model
model
model
model
vizualizace